Zašto je Glavna lozinka još uvijek jedan od faktora?

Kada stvorite profil za True Key, stvorit ćete Glavnu lozinku koju samo vi znate.

Svaki put kada se prvi put prijavite s novog uređaja, morat ćete znati ovu Glavnu lozinku jer je ona ključ za dešifriranje vaših šifriranih podataka. Vaša se Glavna lozinka također upotrebljava kao rezerva u slučaju da ne možete upotrebljavati ostale faktore, recimo kada vam kamera ne radi ili kada vam se potroši baterija na pouzdanom uređaju.

Glavna je lozinka jedina koju trebate zapamtiti budući da se s pomoću nje upravlja ostalim značajkama. Možete upotrebljavati Glavnu lozinku kao dodatni jedinstveni faktor za pristup profilu za True Key ili upotrebljavati druge faktore da biste brže pristupili profilu.

Follow
Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno

Niste našli što tražite?

Obratite se službi za podršku