Mogu li upotrebljavati značajku Lice aplikacije True Key za uređaje sa sustavom Windows?

Značajka Lice podržana je na računalima sa sustavom Windows za otključavanje računa za Windows i otključavanje profila za True Key. Uživajte u jednostavnom pristupu svom profilu kako biste mogli brže pregledavati web.
Follow
Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno

Niste našli što tražite?

Obratite se službi za podršku