Funkcionira li aplikacija True Key isključivo s uređajima Intel?

Aplikacija True Key dobro funkcionira na raznim platformama (iOS, Android, Mac, Windows) i s bilo kojom markom procesora.

Međutim, doživjet ćete bolje i sigurnije iskustvo putem uređaja Intel. Razvijamo biometrijske i kontekstne sigurnosne algoritme sa sigurnosnim značajkama za hardver.

Na primjer, kada je na uređaju prisutna tehnologija Identity Protection Technology tvrtke Intel, aplikacija True Key upotrebljava tu mogućnost hardvera da bi sigurnije odredila upotrebljavate li jedan od pouzdanih uređaja.

Follow
Je li ovaj članak bio koristan?
0 ljudi od 0 je reklo da je ovo korisno

Niste našli što tražite?

Obratite se službi za podršku