Πώς θα εξαχθούν οι πληροφορίες μου;

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στο True Key σας θα εξαχθούν σε αρχείο μορφής JSON. Το αρχείο δεν είναι ασφαλές. Προστατεύστε τα δεδομένα σας διαγράφοντας το αρχείο μόλις ολοκληρώσετε τη χρήση του.

Δεν βρήκατε αυτό που αναζητούσατε;

Επικοινωνία με την υποστήριξη