Οι σελίδες υποστήριξης του True Key έχουν μετακινηθεί.
Θα βρείτε συχνές ερωτήσεις, άρθρα υποστήριξης και βοήθεια εδώ:
https://service.mcafee.com

Αποθηκεύεται ο Πρωτεύων κωδικός πρόσβασής μου στο διακομιστή True Key;

Όχι. Μόνο εσείς γνωρίζετε τον Πρωτεύοντα κωδικό πρόσβασης. Δεν αποστέλλεται ποτέ στους διακομιστές μας. Ωστόσο, τον χρειάζεστε για να ξεκλειδώσετε τα κρυπτογραφημένα δεδομένα σας και για να κρυπτογραφήσετε τα δεδομένα σας πριν από το συγχρονισμό, οπότε βεβαιωθείτε ότι θα τον θυμάστε.

Δεν βρήκατε αυτό που αναζητούσατε;

Επικοινωνία με την υποστήριξη