Αποθηκεύονται τα δεδομένα μου στους διακομιστές True Key;

Οι αναγνώσιμοι κωδικοί πρόσβασης και τα στοιχεία αποθετηρίου δεν αποθηκεύονται στους διακομιστές μας. Αποθηκεύουμε μια κρυπτογραφημένη έκδοση των δεδομένων σας, αλλά για την ανάγνωσή τους απαιτείται ο Πρωτεύων κωδικός πρόσβασης (τον οποίο δεν διαθέτουμε) ή σύνδεση με χρήση των παραγόντων της επιλογής σας.

Δεν βρήκατε αυτό που αναζητούσατε;

Επικοινωνία με την υποστήριξη