Οι σελίδες υποστήριξης του True Key έχουν μετακινηθεί.
Θα βρείτε συχνές ερωτήσεις, άρθρα υποστήριξης και βοήθεια εδώ:
https://service.mcafee.com

Πού γίνεται η κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των δεδομένων μου;

Στη συσκευή σας. Στους διακομιστές True Key αποστέλλονται μόνο κρυπτογραφημένα δεδομένα.

Δεν βρήκατε αυτό που αναζητούσατε;

Επικοινωνία με την υποστήριξη