Πώς κρυπτογραφούνται και αποκρυπτογραφούνται τα δεδομένα μου;

Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση AES-256, την ισχυρότερη διαθέσιμη τεχνολογία κρυπτογράφησης. Προσφέρουμε κρυπτογράφηση από τερματικό σε τερματικό. Με αυτόν τον τρόπο, οι κωδικοί πρόσβασης και τα στοιχεία αποθετηρίου σας δεν μεταδίδονται ποτέ από τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας χωρίς κρυπτογράφηση. Όλες οι εργασίες κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης εκτελούνται στη συσκευή σας. Με αυτόν τον τρόπο, οι αναγνώσιμοι κωδικοί πρόσβασης δεν αποστέλλονται ποτέ μέσω Internet, ούτε καν στους διακομιστές μας.

Οι συνδέσεις και τα στοιχεία αποθετηρίου αποστέλλονται μέσω μιας ασφαλούς σύνδεσης TLS στους διακομιστές συγχρονισμού μας, όπου αποθηκεύονται αποκλειστικά σε κρυπτογραφημένη μορφή. Κατά το συγχρονισμό σε νέα συσκευή, εκτελείται λήψη των κρυπτογραφημένων δεδομένων στη συσκευή, όπου αποκρυπτογραφούνται με χρήση του Πρωτεύοντα κωδικού πρόσβασης, τον οποίο γνωρίζετε μόνο εσείς. Δημιουργούμε κλειδιά κρυπτογράφησης από τον Πρωτεύοντα κωδικό πρόσβασής σας και ένα salt (ένας τυχαίος αριθμός).

Ο Πρωτεύων κωδικός πρόσβασης δεν αποστέλλεται ποτέ μέσω Internet και δεν αποθηκεύεται στους διακομιστές μας. Με αυτόν τον τρόπο, στην απίθανη περίπτωση που ένας hacker καταφέρει να διαπεράσει τα τείχη προστασίας μας και να αποκτήσει τα κρυπτογραφημένα δεδομένα σας από τους διακομιστές μας, θα εξακολουθεί να μην μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τους κωδικούς πρόσβασής σας. Για κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού RSA-2048, προκειμένου οι κωδικοί πρόσβασής σας να χρησιμοποιούνται από κοινού σε ισχυρά κρυπτογραφημένη μορφή και να μην υπάρξει απώλεια ιδιωτικών κλειδιών κρυπτογράφησης από τις συσκευές σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Λευκή βίβλο ασφαλείας.

Δεν βρήκατε αυτό που αναζητούσατε;

Επικοινωνία με την υποστήριξη