Οι σελίδες υποστήριξης του True Key έχουν μετακινηθεί.
Θα βρείτε συχνές ερωτήσεις, άρθρα υποστήριξης και βοήθεια εδώ:
https://service.mcafee.com

Είναι ασφαλές να διατηρώ όλους τους κωδικούς πρόσβασής μου στο ίδιο σημείο;

Η απόφαση να φυλάσσετε όλους τους κωδικούς πρόσβασής σας στο ίδιο σημείο μπορεί να σας φαίνεται τρομακτική. Ωστόσο, είναι σχεδόν αδύνατο να εφαρμοστούν οι «βέλτιστες πρακτικές» δημιουργίας κωδικών πρόσβασης, όπως χρήση εκτενών, μοναδικών κωδικών πρόσβασης για κάθε έναν από τους λογαριασμούς που διατηρείτε στο Internet χωρίς να διαθέτετε ένα σημείο αποθήκευσης.

Η εφαρμογή True Key περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα δημιουργίας ισχυρών κωδικών πρόσβασης. Με αυτόν τον τρόπο, η δημιουργία ισχυρών, εκτενών κωδικών πρόσβασης που συνιστούν οι ειδικοί ασφαλείας για την προστασία των λογαριασμών σας στο Internet είναι εύκολη υπόθεση. Αυτό είναι σημαντικό, διότι αν χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και το ίδιο όνομα χρήστη για πολλούς λογαριασμούς και αυτές οι πληροφορίες κλαπούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες τοποθεσίες και εφαρμογές, θέτοντας σε κίνδυνο πολλά περισσότερα από έναν λογαριασμό.

Αφού σας βοηθήσει στη δημιουργία ασφαλέστερων κωδικών πρόσβασης, η εφαρμογή True Key τους προστατεύει με την ισχυρότερη διαθέσιμη ασφάλεια. Δείτε άλλες ερωτήσεις στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις και στη Λευκή βίβλο ασφαλείας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προστασίας των πληροφοριών σας.

Δεν βρήκατε αυτό που αναζητούσατε;

Επικοινωνία με την υποστήριξη