Τι είναι ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και πώς ενισχύει την ασφάλεια;

Ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων είναι η συνδυαστική χρήση πολλών παραγόντων ελέγχου ταυτότητας, η οποία παρέχει υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας.

Η εφαρμογή True Key χρησιμοποιεί πάντα έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, συνδυάζοντας μοναδικούς παράγοντες (Πρόσωπο, Δακτυλικό αποτύπωμα ή Πρωτεύων κωδικός πρόσβασης) με επιπρόσθετους παράγοντες που βασίζονται στο περιβάλλον, όπως οι Αξιόπιστες συσκευές σας.

Για παράδειγμα, η εφαρμογή True Key θα απορρίψει την απόπειρα σύνδεσης με τη δυνατότητα Πρόσωπο αν δεν εκτελείται μέσω μιας από τις Αξιόπιστες συσκευές σας. Αυτή η ενέργεια σάς προστατεύει από εισβολείς που ίσως αποπειραθούν να πλαστογραφήσουν το πρόσωπό σας με χρήση φωτογραφίας ή βίντεο.

Δεν βρήκατε αυτό που αναζητούσατε;

Επικοινωνία με την υποστήριξη