Οι σελίδες υποστήριξης του True Key έχουν μετακινηθεί.
Θα βρείτε συχνές ερωτήσεις, άρθρα υποστήριξης και βοήθεια εδώ:
https://service.mcafee.com

Πώς λειτουργεί για πολλαπλούς λογαριασμούς ή πολλαπλούς χρήστες;

Αν χρησιμοποιείτε κοινόχρηστο υπολογιστή, η εφαρμογή True Key θα επαληθεύσει ότι πρόκειται όντως για εσάς χρησιμοποιώντας τους μοναδικούς παράγοντες που έχετε επιλέξει και θα σας συνδέσει μόνο στα δικά σας προφίλ. Είναι τόσο απλό όσο μια αποσύνδεση και εκ νέου σύνδεση. Αν ένας άλλος χρήστης θέλει να αποκτήσει πρόσβαση, απλώς αποσυνδεθείτε από την εφαρμογή True Key προκειμένου να μπορέσει να συνδεθεί ο άλλος χρήστης.

Δεν βρήκατε αυτό που αναζητούσατε;

Επικοινωνία με την υποστήριξη