Τι είναι ο Πρωτεύων κωδικός πρόσβασης;

Ο Πρωτεύων κωδικός πρόσβασης αποτελεί έναν από τους διαθέσιμους παράγοντες για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των δεδομένων σας. Επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις σημαντικές πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει στην εφαρμογή True Key.

Δεν βρήκατε αυτό που αναζητούσατε;

Επικοινωνία με την υποστήριξη