Οι σελίδες υποστήριξης του True Key έχουν μετακινηθεί.
Θα βρείτε συχνές ερωτήσεις, άρθρα υποστήριξης και βοήθεια εδώ:
https://service.mcafee.com

Τι θα συμβεί αν οι διακομιστές True Key δεχθούν επίθεση από εισβολείς;

Οι διακομιστές True Key βρίσκονται σε ασφαλή κέντρα δεδομένων και προστατεύονται με προηγμένα συστήματα ασφαλείας. Η πιθανότητα να δεχθούν επίθεση από εισβολείς είναι πολύ μικρή. Ωστόσο, ακόμα και σε περίπτωση που συμβεί αυτό, τα δεδομένα σας δεν έχουν καμία χρησιμότητα για τους κλέφτες χωρίς τον Πρωτεύοντα κωδικό πρόσβασής σας ή άλλους παράγοντες. Υπενθυμίζεται ότι εμείς δεν διαθέτουμε πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία.

Δεν βρήκατε αυτό που αναζητούσατε;

Επικοινωνία με την υποστήριξη