Αποτελεί αυτό το προϊόν αποτέλεσμα της εξαγοράς του PasswordBox;

Ναι, αυτό το προϊόν αντιπροσωπεύει την πρώτη απόπειρα μιας νέας καινοτομίας που συνδυάζει τις τεχνολογίες του PasswordBox και της Intel, με απώτερο σκοπό ένα πλήρως ενσωματωμένο προϊόν.

Δεν βρήκατε αυτό που αναζητούσατε;

Επικοινωνία με την υποστήριξη