Μπορεί άλλο άτομο να αποκτήσει πρόσβαση στο προφίλ μου στο True Key;

Η εφαρμογή True Key χρησιμοποιεί πάντα έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων για να επαληθεύσει ότι πρόκειται όντως για εσάς. Συνδυάζουμε μοναδικούς παράγοντες, όπως το Πρόσωπο, το Δακτυλικό αποτύπωμα ή τον Πρωτεύοντα κωδικό πρόσβασης, με επιπρόσθετους παράγοντες που βασίζονται στο συγκείμενο, όπως οι Αξιόπιστες συσκευές σας.

Για παράδειγμα, η εφαρμογή True Key θα απορρίψει την απόπειρα σύνδεσης με τη δυνατότητα Πρόσωπο αν δεν εκτελείται μέσω μιας από τις Αξιόπιστες συσκευές σας. Με αυτόν τον τρόπο, επαληθεύεται ότι εσείς οι ίδιοι επιχειρείτε σύνδεση στο προφίλ σας.

Δεν βρήκατε αυτό που αναζητούσατε;

Επικοινωνία με την υποστήριξη